Hà Nội: Đất cho giáo dục giảm

10/12/2015 23:48

Ban Kinh tế ngân sách HĐND Thành phố đề nghị Hà Nội làm rõ nội dung điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất mới đây của thành phố, đất ở tại đô thị tăng, còn đất cho giáo dục giảm hơn 4.000ha so với quy hoạch tại Nghị quyết Chính phủ.

Nghị quyết điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020) của Thành phố được thông qua trong ngày làm việc thứ 2 của kỳ họp thứ 14, HĐND TP. Hà Nội

Theo đó, đất xây dựng khu, cụm công nghiệp, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 là 3.246ha, giảm 1.316ha so với chỉ tiêu phân bổ; Đất ở tại đô thị, khu đô thị được điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 là 4.610ha, tăng 2.928ha so với chỉ tiêu phân bổ.

Trong khi đó, đất dành cho cơ sở giáo dục, đào tạo được điều chỉnh giảm giảm 4.628ha so với chỉ tiêu phân bổ; đất ở nông thôn được điều chỉnh tăng 207ha so với chỉ tiêu phân bổ; về chỉ tiêu đất quốc phòng giảm 1.425ha.

Trong giai đoạn 2011-2015, Hà Nội đã thực hiện thu hồi đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất là 9.668ha, đạt 40% kế hoạch.

Riêng trong năm 2015, Hà Nội thực hiện công tác thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với 897 dự án có tổng diện tích hơn 2.000ha, đạt 52% kế hoạch.

Lãnh đạo UBND thành phố lý giải việc chậm thực hiện thu hồi đất do thực hiện quy hoạch chung xây dựng Thủ đô nên nhiều dự án phải dừng triển khai thu hồi đất, giải phóng mặt bằng để chờ điều chỉnh quy hoạch theo Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô và Quy hoạch phân khu đô thị.

Trong thời điểm xây dựng Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thành phố, nền kinh tế chung cả nước cũng như Hà Nội phát triển với chỉ số cao, các nhà đầu tư kỳ vọng vào tăng trưởng kinh tế và đầu tư nên đăng ký nhu cầu sử dụng đất lớn hơn so với khả năng thực hiện.

Mặt khác, từ năm 2012 đến nay, nền kinh tế chung gặp nhiều khó khăn, các dự án phải ngừng, giãn tiến độ. Thêm vào đó, thị trường bất động sản trầm lắng, nhiều dự án giao đất trước năm 2011 được giãn tiến độ đến nay mới bắt đầu triển khai.

Về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, Ban Kinh tế ngân sách HĐND Thành phố đề nghị Hà Nội cần làm rõ hơn căn cứ, lý do điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất của một số chỉ tiêu như: đất trồng lúa tăng; đất trồng cây lâu năm giảm; đất nuôi trồng thủy sản tăng; đất cơ sở văn hóa giảm; đất cơ sở y tế giảm; đất cơ sở thể dục thể thao tăng; đất xây dựng công trình trụ sở tăng; đất cơ sở tôn giáo tăng...

Đồng thời làm rõ lý do 4 nội dung đất điều chỉnh quy hoạch sử dụng đến năm 2020 có sự chênh lệch với phê duyệt của cơ quan cấp trên và điều chỉnh lớn như đất quốc phòng, đất rừng đặc dụng đều ít hơn Thủ tướng phê duyệt, trong khi đất ở tại đô thị tăng hơn; đặc biệt là đất cơ sở giáo dục - đào tạo giảm hơn 4.000ha so với quy hoạch tại Nghị quyết số 06 của Chính phủ.

điều chỉnh, quy hoạch sử dụng đất
Hà Nội điều chỉnh đất ở khu đô thị, xây trụ sở tăng trong khi đất giao cho giáo dục giảm
 (ảnh minh họa)

UBND thành phố đã có những giải trình về chỉ tiêu đất quốc phòng, Thành phố cho rằng việc giảm hơn 1.400ha là phù hợp với yêu cầu sử dụng đất quốc phòng đến năm 2020 và phù hợp với khả năng thực hiện của các cơ quan quốc phòng.

Bên cạnh đó, việc giảm hơn 4.00ha đất cơ sở giáo dục – đào tạo, Thành phố giải thích căn cứ vào kết quả thực hiện trong thời kỳ 2011 – 2015 và khả năng thực hiện trong giai đoạn cuối 2016 – 2020 cũng như thực tế đầu tư, phát triển hệ thống giáo dục – đào tạo đạt chuẩn quốc gia chủ yếu thực hiện trên diện tích đất cơ sở giáo dục hiện có, do vậy tổng hợp toàn kỳ giảm hơn 4.000ha.

Việc tăng chỉ tiêu đất xây dựng công trình trụ sở cơ quan thêm 121 ha, UBND Thành phố cho rằng, một số quận, huyện đăng ký nhu cầu sử dụng đất để xây dựng mới trung tâm hành chính cấp huyện và cấp xã trong giai đoạn 2015-2020. Tuy nhiên, UBND Thành phố sẽ chỉ xem xét giao đất khi có đủ điều kiện theo quy định của Chính phủ.

Về chỉ tiêu đất cơ sở y tế giảm 160ha, Thành phố cho biết, chỉ tiêu này được xác định trên cơ sở tổng hợp nhu cầu sử dụng đất theo quy hoạch phát triển hệ thống y tế đến năm 2020 cũng như do cân đối các nguồn lực, khả năng thực hiện và kết quả thực hiện trong các năm 2011-2015.

Trong khi đó, việc tăng chỉ tiêu đất ở đô thị thêm 4.519ha được lý giải là do nhu cầu sử dụng đất tăng thêm khoảng 2.400ha. Bên cạnh đó, sau khi thành lập quận bắc Từ Liêm và quận Nam Từ Liêm thì diện tích 1.432ha đất ở nông thôn trước đây được chuyển sang đất ở đô thị, nên tăng diện tích này trong chỉ tiêu đất ở đô thị

bình luận

Facebook
Google +

Tin rao liên quan

BĐS bán
BĐS cho thuê
Tin đã lưu